Zápis z jednání výboru dne 2. března 2023

Přítomní členové SVJ : J. Michal, O. Burianová, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík. Kontrolní komise a domovník: T. Pevný, M. Šoltys. A. Aktuální projekty · Pokračuje výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu objektu našeho SVJ. · Probíhá výběrové řízení na servis a údržbu výtahů v objektu našeho SVJ. Výbor SVJ rozeslal poptávku šesti firmám, […]

Zápis z jednání výboru dne 16. února 2023

Přítomní členové SVJ : J. Michal, O. Burianová, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík.Domovník: M. Šoltys.Přizvaní: Z. Chaloupek.A. Aktuální projekty• Výbor hodnotil návrhy jednotlivých pojišťoven na novou pojistnou smlouvu objektu našehoSVJ. Schůze výboru se zúčastnil pojišťovací makléř pan Z. Chaloupek, který členůmvýboru pomohl objasnit detaily v doložených návrzích pojistných smluv.• Výbor na svém jednání projednával […]

Zápis z jednání výboru dne 2. února 2023

Přítomní členové výboru SVJ: J. Michal, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík, O. Burianová(online) Kontrolní komise a domovník: T. Pevný, M. Šoltys. A. Aktuální projekty · Vzhledem ke končící stávající pojistné smlouvě na objekt našeho SVJ, se výbor na svém jednání zabýval nabídkami na novou pojistnou smlouvu. Výbor obdržel nabídku na novou pojistnou smlouvu od […]

Zápis z jednání výboru dne19. ledna 2023

Přítomní členové SVJ: F. Korecký, V. Chvoštík, M. Sochor.Kontrolní komise: T. Pevný.Aktuální projektyVýbor SVJ se dlouhodobě věnuje přípravě na rekonstrukci střešního pláště. Po jednáních rozhodl zadat zpracování projektu k její celkové rekonstrukci firmě DEKPROJEKT s.r.o. Firma zpracuje projekt, který Výbor SVJ odprezentuje na nadcházejícím Shromáždění vlastníků jednotek. Představení nabídky a společnosti DEKPROJEKT s.r.o. a podrobnosti v […]

Zápis z jednání výboru dne 5. ledna 2023

Přítomní členové SVJ : J. Michal, O. Burianová, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík.Kontrolní komise a domovník: R. Šťastný, M. Šoltys .Aktuální projektyVyzýváme všechny uživatele parkovacích míst v garážových halách, aby se zastavili v kanceláři SVJ, garážová chodba B-JIH. Z legislativních důvodů je potřeba, aby svým podpisem stvrdili ,,Dohodu spoluvlastníků o užívání garážových stání´´. V případě nejasností kontaktujte […]

Zápis z jednání výboru dne 8. prosince 2022

Přítomní členové SVJ : J. Michal, O. Burianová, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík.   Domovník:  M. Šoltys.                                                                                                                      Pokud si myslíte, že je ohrožena Vaše bezpečnost, nebo bezpečnost Vašich dětí a kontejnery by měly být přesunuty zpět na protější stranu ulice vedle kontejneru na ošacení, můžete podat podnět na některý z níže uvedených kontaktů. Z jednání […]

Zápis z jednání výboru dne 22. listopadu 2022

Přítomní členové výboru SVJ: J. Michal, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík.Domovník: M. Šoltys.                                                                                                                                      Při současných cenových navýšeních a rostoucích úrokových sazbách je odkládání plateb vůči ostatním vlastníkům minimálně nekorektní.                                                                                                                   Příští jednání výboru:                                                                                         8. prosince 2022 (čt) ve 20:00 hod v kanceláři SVJ, garážová chodba B jih Dne 23.11.2022 zapsal Miroslav Sochor [1] Čl. […]

Nabídka zahradního traktoru CastelGareden 220HD

SVJ nabízí k odkupu za nabídkovou cenu zahradní traktor CastelGareden 220HD v tomto stavu: Traktor je bohužel vzhledem k jeho stáří pro Mountfield už neopravitelný. Traktor tedy nabízíme za nabídkovou cenu jako nefunkční na náhradní díly a bez dalšího příslušenství jako je radlice na sníh a přívěsný vozík.Veškeré podrobnější info o stavu i prohlídku zprostředkuje […]

Zápis z jednání výboru dne 11. listopadu 2022

Přítomní členové SVJ : J. Michal, M. Sochor, F. Korecký, V. Chvoštík. Kontrolní komise a domovník: R. Šťasný, T. Pevný, M. Šoltys. A. Aktuální projekty · Upozornění: Společnost Veolia Energie Praha a.s., dodavatel tepelné energie do objektu našeho SVJ, zaslal nový ceník tepelné energie platný od 1. prosince 2022. V průměru se ceny dodávaného tepla […]

Přesunout se na začátek